Onderzoeksopzet

(Hoe draagt de storytelling van AXE reclames bij aan de marketing gericht naar mannen?

Hoe daagt de storytelling bij aan de uitleg van schizofrenie in het verhaal van A Beautiful Mind?)

Hoofdvraag:

Op welke manier is de tragedie volgens Aristoteles toegepast in de film A Beautiful Mind?

Deelvragen:

 • Op welke wijze wordt de ondergang van de hoofdpersoon verteld?
 • Hoe wordt het publiek in de maling genomen doormiddel van het verhaal?
 • Wie is de held in het verhaal?
 • Welk meeslepende grote thema is aanwezig bij de film A Beautiful Mind?

Uitleg van de hoofdvraag

De hoofdvraag is gebaseerd op de theorie van Aristoteles. In elk verhaal zit een begin midden en een einde. Niet altijd op deze volgorde, maar een goed verhaal bevat de 3 delen. Verschillende elementen die dit geheel tot een eenheid maken zijn gebruik van tijd, plaats en handeling. Daarnaast had Aristoteles een groot onderscheid tussen tragedie en komedie. In mijn onderzoek zal de focus liggen op het tragedie gedeelte. Aangezien de film niet komisch bedoelt is.

Relevantie van het onderwerp

In de film A Beautiful Mind wordt gebruik gemaakt van tragedie om de ziekte schizofrenie weer te geven. In hoeverre hebben ze gekeken naar Aristoteles zijn theorie? Is er überhaupt wel gebruik van gemaakt of zijn ze een eigen route ingeslagen?

Verdeling van de hoofdvraag in relevante deelvragen

De tragedie volgens Aristoteles is onderverdeeld in verschillende delen om te constateren dat het een hogere kunst van tragedie is. Deze 4 onderdelen zijn; Ondergang van de hoofdpersoon (door lot of eigen toedoen), Loutering van het publiek, Gaat over held(inn) en Meeslepende grote thema’s (Dood, liefde, macht etc..). De deelvragen die ik ga toepassen sluiten hierop aan.

Je aannames en bevindingen op basis van je vooronderzoek

x

Relevante bronnen aan de hand van APA systeem

x

Je keuze voor audiovisueel materiaal

xAdvertenties

Onderzoeksopzet

Initiatie

In de cinematografie worden er verschillende technieken toegepast voor het verwezenlijken van de juiste sfeer in een scène. Met het creëren van de juiste sfeer kun je inspelen op het gevoel en de stemming die men krijgt bij bepaalde verrichtingen, gelegenheden en situaties die zich in dit geval voordoen een film. Voorbeelden hiervan zijn: montages en overgangen, geluidseffecten en de beeld-  hoek beweging van een camera en speciale effecten. Hedendaags wordt er aanzienlijk veel gebruik gemaakt van speciale effecten bij diverse films en word vrijwel veel gebruik gemaakt van blue-screening. Hier wil ik nader onderzoek naar gaan doen.

De doelstelling van mijn onderzoek is antwoord krijgen op de volgende vraag: Welke invloed heeft het gebruik van blue-screening in de film Pinoccio gehad op de filmindustrie? Dit ondersteund door verschillende deelvragen.
Ik begin met het onderzoeken van blue-screening. Wat houdt het gebruik van blue-screening precies in en hoe kun je deze op verschillende momenten inzetten? Nadat dit duidelijk is ga ik onderzoeken op welke manier het gebruik van blue screening de filmbeleving beïnvloed, welke effecten er ondersteund/mogelijk worden gemaakt door het gebruik van blue screening en voor welke revoluties deze film heeft gezorgd binnen de filmwereld.

 

Op basis van mijn vooronderzoek kan ik tot nu toe concluderen van dat het gebruik van Blue-screening in de film Pinoccio een grote invloed heeft gehad op de filmindustrie. Dit omdat er steeds meer gebruik van gemaakt ging werden. Anno 2016 is het mogelijk om via het blue-screen een groot scala aan effecten na het filmen toe te passen. Dit heeft vooral invloed gehad op ontwikkeling gehad op films in het genre fantasy en scifi.

 
Dit Essay is onderbouwd door literatuur en de het inzicht die ik zelf heb kunnen ontwikkelen door het analyseren van de film op het gebied van blue-screening.

 

Onderzoeksopzet Semiotiek – 4th Wall / 4e muur

Wade Wilson is een speciale agent van de overheid die, nadat hij onderworpen is aan een behandeling die hem bovenmenselijke genezende krachten heeft gegeven, een alter-ego in de vorm van ‘Deadpool’ aanneemt. Gewapend met zijn nieuwe vaardigheden en een verwrongen gevoel voor humor jaagt hij op de man die bijna zijn hele leven verwoest heeft.

geregisseerd door Tim Miller
met Ryan Reynolds, Morena Baccarin en T.J. Miller

Hoofdvraag:

Wat voor invloed heeft de 4e muur doorbreken in de film “Deadpool” op de kijker?

Deelvragen:

 • Wat betekent Semiotiek?
 • Wat is de 4e muur?
 • In hoeverre verandert de 4e muur doorbreken de werkelijkheid van de film?
 • Welke succesvolle films hebben de 4e muur doorbroken?

Hypothese:

Vroeger wat het heel gebruikelijk om als acteur in het theater de interactie met het publiek aan te gaan. In de 19e eeuw deed het naturalisme zijn intrede en verdween de interactie met het publiek. Alles werd steeds realistischer. De geschilderde decordoeken werden vervangen door driedimensionale decorstukken en voorwerpen op het podium. De acteurs deden niet meer hun teksten voordragen aan het publiek, maar in tegendeel, het publiek werd genegeerd. De acteurs richten hun teksten alleen nog maar op hun mede-acteurs. Hierdoor ontstond een denkbeeldige muur tussen de toneelspelers en het publiek.

Als de 4e muur doorbroken wordt richt het personage zich rechtstreeks op het publiek. Daarmee erkent hij dat de realiteit die werd opgeroepen een illusie is. Het doorbreken van de 4e muur wordt vaak gebruikt voor een komisch effect. Een voorbeeld is het karakter Deadpool dat in de stripboeken en films rechtstreeks tegen het publiek praat.

Het doorbreken van de 4e muur zorgt vaak voor een grappig effect in de film. Dit kan komen omdat mensen het niet gewend zijn.  Ook kan de kijker zich ‘’slim’’ voelen, omdat hij of zij door heeft dat de 4e muur doorbroken wordt.

Het is wel gevaarlijk om te doen, want je herinnert het publiek eraan dat ze een film aan het kijken zijn. Als je het goed doet kan je een hechte band met je publiek veroorzaken.

Mogelijke bronnen voor onderzoek:

Narrativiteit & Intertekstualiteit

Narrativiteit is in zijn breedste begrip een specifiek karakteristiek of een geheel van karakteristieken die iets tot een verhaal maakt. Het gaat dus over het vertellen van een verhaal, waarin personages voorkomen die handelingen verrichten. Deze handelingen nemen een bepaalde tijdsduur in beslag en spelen zich af in een ruimte en een tijd. Het geheel wordt de lezer of kijker meegedeeld vanuit een perspectief. Dit samen met personages en conflict zijn de ingrediënten voor de narratieve elementen in een verhaal. Met deze narratieve elementen zorg je ervoor dat het verhaal op de juiste manier gestructureerd is waardoor het bij de lezer of kijker blijft hangen.

Kenmerkend voor narrativiteit is de opbouw van een verhaal. Volgens Aristoteles zijn dit zeven fases: de expositie, ookwel het begin genoemd; het motorisch moment; het conflict, deze is altijd nodig, het keerpunt, de climax, de ommekeer; en de afwikkeling, wat tevens het einde van het verhaal aangeeft.

En dan is er nog intertekstualiteit. De meest eenvoudige vorm van intertekstualiteit is het concept waarbij teksten, woorden en begrippen van andere teksten ‘lenen’. Deze woorden en begrippen kunnen zo veel en groots zijn als een ideologie of zo weinig en klein als een zin. De teksten van auteurs die actief van eerdere teksten woorden en zinnen lenen, beginnen zo meer lagen van betekenis te krijgen. Een ander kenmerk van intertekstualiteit die tot uiting komt wanneer een tekst in het licht van een andere tekst wordt gelezen, zijn de veronderstellingen van eerdere teksten die dan vorm geven aan de manier waarop de nieuwe tekst wordt geïnterpreteerd.

Een voorbeeld van intertekstualiteit is het gebruik van de speech, gehouden in “The Great Dictator” door Charlie Chaplin, als een couplet in het nummer “Iron Sky” van Paolo Nutini (1).

( (1) April, C. (2014) Paolo Nutini Lyrics. Geraadpleegd op 20 april 2016, van http://www.azlyrics.com/lyrics/paolonutini/ironsky.html)

Onderzoeksopzet Cinematografie – 3D

In de epische actie-avonturenfilm Avatar, neemt James Cameron, de regisseur van ‘Titanic’ de kijkers mee naar een spectaculaire nieuwe fantasiewereld. Op de verre maan Pandora, vertrekt een held tegen wil en dank op een missie naar verlossing en ontdekking, terwijl hij een heldhaftige strijd aanvoert om de inwoners van Pandora te redden.

De Oscar-winnende film Avatar bracht een nieuwe cinematografische ervaring, waarin de kijker volledig kan opgaan. De revolutionaire technologie die speciaal is uitgevonden voor het maken van deze film, versmelt met de emotie van de personages en het meeslepende verhaal (Pathé, 2010).

Er zijn uiteraard diverse aspecten binnen cinematografie die invloed hebben gehad op het succes van Avatar. Maar volgens Duvall (2010) kunnen we concluderen dat Avatar de eerste film is die volledig aangrijpt op de nieuwe generatie 3D-technologie die van veelzijdige niveau is. Om deze reden wordt er in dit essay gekeken naar de manier waarop 3D filmbeleving heeft bijgedragen aan het succes van de film Avatar.

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal er eerst antwoord verkregen moeten worden op de volgende deelvragen.

 • Hoe werkt 3D cinematografie?
 • Wat is het verschil tussen 2D en 3D?
 • Wat is 3D filmbeleving?
  In deze deelvraag zal  3D filmbeleving verklaard worden aan de hand van de belevingstheorie van Pine en Gilmore.
 • Welk doelgroep trekt 3D aan?

Bij het schrijven van dit essay is gekozen voor de film Avatar omdat de link tussen 3D en deze film makkelijk gelegd is. dit omdat dit meesterwerk van James Cameron de eerste commerciële film was waarin 3D filmbeleving is toegepast.

Mogelijke bronnen voor mijn essay zijn:

Zurko, N. (2014, 7 december). The Best Cinematography – The Many Looks Of Avatar. Geraadpleegd van https://www.nyfa.edu/student-resources/best-cinematography-many-looks-avatar/

Walla, C. (2010, 24 februari). Avatar’s Cinematographer on Lighting a Nonexistent World (in 3-D!). Geraadpleegd van http://www.vanityfair.com/hollywood/2010/02/avatars-cinematographer-on-lighting-a-nonexistent-world-in-3-d

Duvall, K. (2010, 25 januari). How AVATAR is Reshaping 3D Films of the Future. Geraadpleegd van http://www.newsarama.com/4608-how-avatar-is-reshaping-3d-films-of-the-future.html

Gómez, M. (2010, januari). Of Avatars and Cinematographic Revolutions. Future Perspectives. Geraadpleegd van http://interartive.org/2010/01/avatar-cine-revolution/

Dobel, D. (2011, 18 juni). Het Pine & Gilmore belevingsmodel. Geraadpleegd van http://zakelijk.infonu.nl/diversen/75056-het-pine-gilmore-belevingsmodel.html

Pathé. (2010). AVATAR: SPECIAL EDITION 3D. Geraadpleegd van https://www.pathe.nl/film/7606/avatar-special-edition-3d

Liu, C., Huang, T. Z., Chang, M., Lee, K., Liang, C., Chuang, Y., & National Taiwan University. (2011). 3D Cinematography Principles and Their Applications to Stereoscopic Media Processing (NSC100-2628-E-002-009 and NSC100-2622-E-002-016-CC2). Geraadpleegd van https://www.csie.ntu.edu.tw/~cyy/publications/papers/Liu20113CP.pdf

Zeferino de Fretes

Essay intertekstualiteit

Mijn onderzoek gaat over intertekstualiteit. Een door Julia Kristeva geïntroduceerde term waarmee wordt aangegeven dat elke tekst bestaat uit een mozaïek van citaten en als de absorptie en transformatie van andere teksten. (Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek · dbnl.) Er zijn verschillende intertekstuele elementen die kunnen worden toegepast. O.a. Quotation (dupliceren) en Allusion (oproepen).

De hoofdvraag die ik ga beantwoorden voor mijn essay luidt als volgt: In hoeverre voegen intertekstuele elementen zoals Kristeva die benoemt toe aan de storytelling in de spin-off van de film Shrek; Puss in Boots?

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden ga ik meerdere deelvragen beantwoorden. Deze luiden als volgt:

 • Wat zijn intertekstuele elementen volgens Kristeva?
 • Welke intertekstuele elementen kom je tegen in ‘Puss in Boots’?
 • Welke vormen van allusion kom je tegen in ‘Puss in Boots’ en hoe wordt dat in de film verwerkt?
 • Wat is de storytelling van ‘Puss in Boots’?
 • Welke verwijzingen komen kom je tegen in ‘Puss in Boots’?
 • Onder welke categorieën vallen deze verwijzingen?

De bronnen die ik hier voor wil gebruiken zijn;

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat spin-offs steeds vaker worden gemaakt. Spin-offs worden gemaakt voor (animatie-)films maar ook series. Razend populaire series en films worden in een ander jasje en met een andere hoofdrolspeler nogmaals uitgebracht. Spin-offs vind ik een interessant onderwerp omdat ik de vergelijkingen en verwijzingen in films graag zoek.

Ik ben zelf dol op animatiefilms dus vandaar dat mijn voorkeur uitging naar zo’n soort film. Pas toen ik mij in dit onderwerp ging verdiepen zag ik dat Puss in Boots een karakter was uit een andere film. Ik vind het interessant om hier meer over uit te zoeken, wat de verschillen/overeenkomsten zijn.

Dit is wat ik er tot nu toe uit heb kunnen krijgen.. het is nog niet veel maar in ieder geval een begin 🙂

Onderzoeksopzet Audio

 

Ik heb ervoor gekozen om de animatiefilm Wall-E te gaan onderzoeken. Wall-E gaat over een robotje dat is gemaakt om onze planeet schoon te maken. Hij is in het jaar 2815 nog steeds bezig met het schoonmaken van onze, vanwege vervuiling verlaten, planeet Aarde. Wall-E is in zijn eentje nog steeds bezig met het opruimen van het afval. Op een dag wordt de robot EVE naar de planeet Aarde gestuurd om te onderzoeken of hier nog leven mogelijk is.

Ik zal deze film gaan onderzoeken op zijn audio. Audio is een zeer breed begrip maar in de filmwereld is deze in twee categorieën op te delen: diëgetisch en non-diëgetisch geluid. Diëgetisch geluid is het geluid waarvan je direct hoort wat er op beeld gebeurd. Non-diëgetisch geluid is daarentegen geluid wat later aan de film is toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan muziek.

In de film Wall-E speelt audio een grote rol en het bestaat voornamelijk uit diëgetisch geluid. Het is een animatiefilm en al “zichtbare” geluid is ondanks het een animatie is toch erg geloofwaardig. Door middel van dit onderzoek wil ik een antwoord krijgen op de hoofdvraag die als volgt luid: Hoe zou sound design ervoor kunnen zorgen dat het diëgetische geluid geloofwaardig is in de film Wall-E?

 

Hiernaast heb ik de hoofdvraag ontleed in een aantal deelvragen die ik zal gaan beantwoorden. Ten eerste de vraag “wat is en houdt diëgetisch geluid in?” De audio van Wall-E bestaat voornamelijk uit diëgetisch geluid en om de hoofdvraag te beantwoorden zal ik eerst moeten onderzoeken wat dit nu eigenlijk is.

Ten tweede de vraag “wat is sound design?” Is dit letterlijk het vormgeven van een nieuw geluid of komt hier meer bij kijken? Dit is een belangrijk onderdeel in mijn onderzoek dus ik zal op zoek gaan naar een betrouwbare bron die me alles kan vertellen over sound design.

Na enig onderzoek weet ik dat Ben Burtt de sound designer van de film is en met deze informatie ga ik onderzoeken of hij een bepaalde stijl of met bepaalde middelen heeft gewerkt en waarom.

Als laatst ga ik de geloofwaardigheid van de geluiden behandelen. Wat maakt iets geloofwaardig? Om deze deelvragen te kunnen beantwoorden zal ik me moeten gaan verdiepen in de film en onderzoek moeten doen via betrouwbare bronnen.

 

Mogelijke bronnen voor mijn onderzoek zullen zijn: