Onderzoeksopzet

Initiatie

In de cinematografie worden er verschillende technieken toegepast voor het verwezenlijken van de juiste sfeer in een scène. Met het creëren van de juiste sfeer kun je inspelen op het gevoel en de stemming die men krijgt bij bepaalde verrichtingen, gelegenheden en situaties die zich in dit geval voordoen een film. Voorbeelden hiervan zijn: montages en overgangen, geluidseffecten en de beeld-  hoek beweging van een camera en speciale effecten. Hedendaags wordt er aanzienlijk veel gebruik gemaakt van speciale effecten bij diverse films en word vrijwel veel gebruik gemaakt van blue-screening. Hier wil ik nader onderzoek naar gaan doen.

De doelstelling van mijn onderzoek is antwoord krijgen op de volgende vraag: Welke invloed heeft het gebruik van blue-screening in de film Pinoccio gehad op de filmindustrie? Dit ondersteund door verschillende deelvragen.
Ik begin met het onderzoeken van blue-screening. Wat houdt het gebruik van blue-screening precies in en hoe kun je deze op verschillende momenten inzetten? Nadat dit duidelijk is ga ik onderzoeken op welke manier het gebruik van blue screening de filmbeleving beïnvloed, welke effecten er ondersteund/mogelijk worden gemaakt door het gebruik van blue screening en voor welke revoluties deze film heeft gezorgd binnen de filmwereld.

 

Op basis van mijn vooronderzoek kan ik tot nu toe concluderen van dat het gebruik van Blue-screening in de film Pinoccio een grote invloed heeft gehad op de filmindustrie. Dit omdat er steeds meer gebruik van gemaakt ging werden. Anno 2016 is het mogelijk om via het blue-screen een groot scala aan effecten na het filmen toe te passen. Dit heeft vooral invloed gehad op ontwikkeling gehad op films in het genre fantasy en scifi.

 
Dit Essay is onderbouwd door literatuur en de het inzicht die ik zelf heb kunnen ontwikkelen door het analyseren van de film op het gebied van blue-screening.

 

Advertenties

Narrativiteit & Intertekstualiteit  

Op de juiste manier een verhaal vertellen is een taak op zich. Op het moment dat een verhaal ongestructureerd is, is het niet goed genoeg. Een verhaal moet zo zijn opgebouwd dat het blijft hangen bij de lezer. Dit tezamen noemen we narrativiteit. 

Bij narrativiteit staat de verhaalstructuur centraal.
De structuur is opgebouwd uit een begin, midden en eind. Ontbreekt de verhaalstructuur? Dan blijft er niks anders over dan bewegende beelden zonder gevoelens of emotionele waarde. Een narratief verhaal bevat een plot en een story.
Het plot is “de rode draad”. De verhaallijn in een film. Het plot is de manier waarop het verteld wordt en welke volgorde het bevat.
Zo zijn er verhalen waarin er gekeken wordt naar het verleden (flashbacks), maar ook films waarin er op chronologische volgorde verteld wordt.

Bij intertekstualiteit staat het verwijzen naar een ander verhaal centraal. Dit kan zowel visueel als literair voor kunnen komen.
Als consument herken je dan vaak iets, omdat de verbanden vaak letterlijk zichtbaar zijn.

Op ons vakgebied zijn narrativiteit en intertekstualiteit ontzettend belangrijk. Je wilt je concept/boodschap/verhaal zo duidelijk mogelijk overbrengen naar de doelgroep, dit kan ter ondersteuning zijn door het verwijzen naar een ander verhaal. Ook is het belangrijk om een duidelijke verhaalstructuur te hebben, zodat het duidelijk is. Dit hoeft niet op chronologische volgorde te zijn: als het maar een begin-midden-eind bevat.

Auteur: Ayla Kok

Semiothiek

Semiotiek is op een betekenis geven aan elementen(tekens) in een communicatieve situatie. Om iets te vertegenwoordigen wat niet visueel aanwezig is moet een teken waarneembaar zijn, dit zodat men zich kan aanzetten tot interpretatie. Het element verwijst naar het object, maar doet er tevens ook een uitspraak over. Het lezen van de letters, het spreken van de taal en op de hoogte zijn van de conventies zorgt ervoor dat we de elementen kunnen begrijpen. Op het moment dat we moment geconfronteerd worden met een vraagstuk of iets waar we (on)nieuwsgierig naar zijn worden we geconfronteerd met tekens. Het is dus van belang dat het element op de juiste plaats, omgeving of context geplaatst wordt, je geeft hiermee een aanwijzing voor de kijker in welke richting zij naar de betekenis moeten zoeken. Door elementen in combinatie met andere tekens of tegenstellingen te gebruiken, krijgen elementen vaak hun belangrijkste betekenis. Dit aan de

Semiotiek volgens Pierce zijn er drie typen relaties tussen teken en waar het teken naar verwijst.
Iconisch- , indexicaal- , symbolische relatie
De iconische relatie verwijst naar gelijkenis, de indexicale relatie verwijst naar een ander object tot slot de symbolische tekens die gebaseerd zijn op afspraken.

Semiotiek volgens Barthes zijn er niet drie maar twee betekenislagen. Namelijk: Denotatie en Connotatie.
Op het moment dat je iets herkent in de afbeelding is er spraken van denotatie en op het moment dat je “begrijpt” wat er wordt afgebeeld is er spraken van connotatie.

 In betrekking tot CMD is het van belang om te weten wat semiothiek is. Dit omdat je moet weten hoe een teken gelezen wordt, waar het teken voor dient en wanneer je hem gebruikt.
Op het moment dat je weet hoe je het teken gebruikt, kun je hem in combinatie met de theorie van Barthes en/of Pierce toepassen. Dit heeft invloed op je eindproduct.

Auteur: Ayla Kok