Essay intertekstualiteit

Mijn onderzoek gaat over intertekstualiteit. Een door Julia Kristeva geïntroduceerde term waarmee wordt aangegeven dat elke tekst bestaat uit een mozaïek van citaten en als de absorptie en transformatie van andere teksten. (Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek · dbnl.) Er zijn verschillende intertekstuele elementen die kunnen worden toegepast. O.a. Quotation (dupliceren) en Allusion (oproepen).

De hoofdvraag die ik ga beantwoorden voor mijn essay luidt als volgt: In hoeverre voegen intertekstuele elementen zoals Kristeva die benoemt toe aan de storytelling in de spin-off van de film Shrek; Puss in Boots?

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden ga ik meerdere deelvragen beantwoorden. Deze luiden als volgt:

 • Wat zijn intertekstuele elementen volgens Kristeva?
 • Welke intertekstuele elementen kom je tegen in ‘Puss in Boots’?
 • Welke vormen van allusion kom je tegen in ‘Puss in Boots’ en hoe wordt dat in de film verwerkt?
 • Wat is de storytelling van ‘Puss in Boots’?
 • Welke verwijzingen komen kom je tegen in ‘Puss in Boots’?
 • Onder welke categorieën vallen deze verwijzingen?

De bronnen die ik hier voor wil gebruiken zijn;

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat spin-offs steeds vaker worden gemaakt. Spin-offs worden gemaakt voor (animatie-)films maar ook series. Razend populaire series en films worden in een ander jasje en met een andere hoofdrolspeler nogmaals uitgebracht. Spin-offs vind ik een interessant onderwerp omdat ik de vergelijkingen en verwijzingen in films graag zoek.

Ik ben zelf dol op animatiefilms dus vandaar dat mijn voorkeur uitging naar zo’n soort film. Pas toen ik mij in dit onderwerp ging verdiepen zag ik dat Puss in Boots een karakter was uit een andere film. Ik vind het interessant om hier meer over uit te zoeken, wat de verschillen/overeenkomsten zijn.

Dit is wat ik er tot nu toe uit heb kunnen krijgen.. het is nog niet veel maar in ieder geval een begin 🙂

Advertenties

Intertekstualiteit

Intertekstualiteit is het verschijnsel dat teksten op elkaar reageren, hetzij door (inhoudelijke) verwijzingen, hetzij door sterke vormovereenkomsten. Of te wel, intertekstuele verbanden kunnen min of meer zichtbaar in de tekst aanwezig zijn als bijvoorbeeld een citaat. In sommige gevallen is de intertekstualiteit verborgen of wordt het door de ‘auteur’ zelfs ontkend (plagiaat).

Intertekstualiteit komt niet alleen voor in tekst vorm, maar kan ook voorkomen in films. Hierbij bedoel ik dat bepaalde personen worden gekopieerd en in een andere film terugkomen. Soms krijgen bepaalde personages zelfs hun eigen film (spin-off). Ook dit is een vorm van intertekstualiteit.

Intertekstualiteit is een belangrijk onderdeel van CMD. Het kan voorkomen dat je geïnspireerd raakt door de ideeën van een ander, wat geen probleem is. Maar het is dan niet de bedoeling dat deze ideeën letterlijk worden overgenomen. Je moet er je eigen draai aan geven. Ook is het belangrijk om te weten, wat je overneemt. Mag je dit wel overnemen, zit er geen patent op? Is het geen achterhaalt idee? Of is het al te vaak gebruikt? Dit zijn belangrijke dingen voor het bedenken van jou originele ideeën. Je wilt niet bekend staan als een na-aper, of iemand met suffe achterhaalde ideeën. Soms kan het juist mooi en versterkend werken om te verwijzen naar het concept van een ander, dat dit jou geïnspireerd heeft en een bron van inspiratie voor jou is.

Mijn onderzoek gaat ook over intertekstualiteit. Ik vind het interessant om onderzoek te gaan doen naar een spin-off. Hier zijn verschillende voorbeelden van, bijvoorbeeld: Breaking Bad – Better Call Saul.

Ik heb gekozen voor de spin-off van Shrek, Puss in Boots. De 2 hoofdvragen ben ik nog niet helemaal over uit, maar staan nu zo geformuleerd:

 1. Op welke wijze komt een spin-off tot stand en waarom worden deze gemaakt?
 2. Hoe staat de spin-off: Puss in Boots in relatie met Shrek?
 • Heeft het karakter dezelfde stem als in de originele film?
 • Gedraagt hij zich hetzelfde als in Shrek?
 • Zitten er verschillen in het personage?
 • Moet je Shrek gezien hebben om deze film te begrijpen

 

Maayke Brouwer

 

Semiotiek

Semiotiek houdt zich bezig met de leer van tekens, of te wel de manier waarop de werkelijkheid wordt afgebeeld en hoe wij die vastleggen. Er zijn verschillende manieren om naar de afgebeelde werkelijkheid te kijken. Bijvoorbeeld d.m.v. de theorie van Barthes. Hij onderscheidt zijn theorie in 2 delen:

Denotatie = zien wat het is, aanduiding, omschrijving, datgene wat wordt aangeduid, concrete betekenis.

Connotatie = Associatie, gevoelens die je er bij krijgt. Gevoelswaarde, bijklank.Zoals Barthes zelf zegt: “Within the image, there is always something else”. Er is altijd meer in een afbeelding, dingen die niet altijd zichtbaar zijn, bijvoorbeeld gevoel of associatie.

Een andere theorie is van Pierce , hij heeft weer een andere manier van het kijken naar de afgebeelde werkelijkheid. Dit is onder te verdelen in 3 categorieën:

Iconisch = Gelijkenis

Indexicaal = Verwijzend (bijv. plaatje met rook, dan weet je dat er vuur is)

Symbolisch = Berust op conventies, afspraak.

Met deze theorie kijk je weer op een hele andere manier naar afbeeldingen.

Verdieping van je werk is een van de belangrijkste dingen die je nodig hebt bij CMD. Het verhaal erachter, is soms nog belangrijker dan het werk zelf. Door een van deze theorieën toe te passen in je eigen werk, krijgt het een tweede laag. Het geen wat ze letterlijk zien (denotatie) als ze jouw werk bekijken, maar daarnaast de diepere betekenis of de associatie (connotatie) die ze er mee hebben. Het zet de kijker aan het denken en voegt iets speciaals toe aan jouw werk. Je wilt er voor zorgen dat de kijker zijn eigen mening vormt, al kijkend naar het werk, maar dat één ieder dit op zijn eigen manier kan interpreteren. Zo krijgt het werk voor iedereen een eigen betekenis.

Maayke Brouwer