Onderzoeksopzet Cinematografie – 3D

In de epische actie-avonturenfilm Avatar, neemt James Cameron, de regisseur van ‘Titanic’ de kijkers mee naar een spectaculaire nieuwe fantasiewereld. Op de verre maan Pandora, vertrekt een held tegen wil en dank op een missie naar verlossing en ontdekking, terwijl hij een heldhaftige strijd aanvoert om de inwoners van Pandora te redden.

De Oscar-winnende film Avatar bracht een nieuwe cinematografische ervaring, waarin de kijker volledig kan opgaan. De revolutionaire technologie die speciaal is uitgevonden voor het maken van deze film, versmelt met de emotie van de personages en het meeslepende verhaal (Pathé, 2010).

Er zijn uiteraard diverse aspecten binnen cinematografie die invloed hebben gehad op het succes van Avatar. Maar volgens Duvall (2010) kunnen we concluderen dat Avatar de eerste film is die volledig aangrijpt op de nieuwe generatie 3D-technologie die van veelzijdige niveau is. Om deze reden wordt er in dit essay gekeken naar de manier waarop 3D filmbeleving heeft bijgedragen aan het succes van de film Avatar.

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal er eerst antwoord verkregen moeten worden op de volgende deelvragen.

 • Hoe werkt 3D cinematografie?
 • Wat is het verschil tussen 2D en 3D?
 • Wat is 3D filmbeleving?
  In deze deelvraag zal  3D filmbeleving verklaard worden aan de hand van de belevingstheorie van Pine en Gilmore.
 • Welk doelgroep trekt 3D aan?

Bij het schrijven van dit essay is gekozen voor de film Avatar omdat de link tussen 3D en deze film makkelijk gelegd is. dit omdat dit meesterwerk van James Cameron de eerste commerciële film was waarin 3D filmbeleving is toegepast.

Mogelijke bronnen voor mijn essay zijn:

Zurko, N. (2014, 7 december). The Best Cinematography – The Many Looks Of Avatar. Geraadpleegd van https://www.nyfa.edu/student-resources/best-cinematography-many-looks-avatar/

Walla, C. (2010, 24 februari). Avatar’s Cinematographer on Lighting a Nonexistent World (in 3-D!). Geraadpleegd van http://www.vanityfair.com/hollywood/2010/02/avatars-cinematographer-on-lighting-a-nonexistent-world-in-3-d

Duvall, K. (2010, 25 januari). How AVATAR is Reshaping 3D Films of the Future. Geraadpleegd van http://www.newsarama.com/4608-how-avatar-is-reshaping-3d-films-of-the-future.html

Gómez, M. (2010, januari). Of Avatars and Cinematographic Revolutions. Future Perspectives. Geraadpleegd van http://interartive.org/2010/01/avatar-cine-revolution/

Dobel, D. (2011, 18 juni). Het Pine & Gilmore belevingsmodel. Geraadpleegd van http://zakelijk.infonu.nl/diversen/75056-het-pine-gilmore-belevingsmodel.html

Pathé. (2010). AVATAR: SPECIAL EDITION 3D. Geraadpleegd van https://www.pathe.nl/film/7606/avatar-special-edition-3d

Liu, C., Huang, T. Z., Chang, M., Lee, K., Liang, C., Chuang, Y., & National Taiwan University. (2011). 3D Cinematography Principles and Their Applications to Stereoscopic Media Processing (NSC100-2628-E-002-009 and NSC100-2622-E-002-016-CC2). Geraadpleegd van https://www.csie.ntu.edu.tw/~cyy/publications/papers/Liu20113CP.pdf

Zeferino de Fretes

Advertenties

Het gebruik van semiotiek als CMD’er

Semiotiek kom je overal tegen, waar je ook maar bent. Elementen die een betekenis hebben noemen we tekens. Wanneer bijvoorbeeld het stoplicht op rood staat weten wij dat dit ‘stoppen’ betekend, als je naar de WC moet weet je als man welke deur je moet hebben en als het lucht alarm afgaat en het is niet de eerste maandag van de maand weet je dat de Duitsers er weer aan komen. Deze zogeheten tekens zijn dus overal.

Om tekens te begrijpen moeten we de code kennen. We kunnen een boodschap coderen en een betekenis aan het teken geven. Waar wel op gelet moet worden is de context van het teken en de combinaties van tekens samen. Want rood licht betekend in het verkeer ‘stop’ maar in andere situaties kan rood licht een andere betekenis hebben.

Volgens de theorie van Charles Peirce zijn er drie verschillende soorten tekens.

 • iconische tekens – gelijkenis
  Deze tekens zijn een weerspiegeling van de werkelijkheid.
  Er is een gelijkenis met de realiteit
 • indexicale tekens – verwijzen naar een ander beeld
  Deze verwijzen naar een ander object. Zoals de gezegde; “waar rook is, is vuur”.
 • symbolische tekens – berusten op afspraken
  Deze tekens zijn gebaseerd op regels. Zo weet je dat een een blauw bord met een witte pijl “eenrichtingsverkeer” betekend. Dit is je aangeleerd.

En volgens de theorie van Roland Barthes krijgen tekens op twee niveaus een betekenis, namelijk op een denotief en connotatief niveau.

 • Denotatie
  Iets wat wij letterlijk zien, hetgeen dat wordt aangeduid, concrete betekenis.
 • Connotatie
  Dit is de gedachte en de associatie die je bij een teken krijgt.

Wij, CMD’ers maken veel gebruik van beeld. Een beeld hoeft van zich zelf nog niet veel te zeggen, maar het kan bijvoorbeeld wel mooi, indrukwekkend, grappig of droevig zijn. Wanneer er een boodschap achter zit kan het weer een heel ander beeld geven. Het is dus de kunst dat jij als CMD’er weet hoe jij semiotiek kan toepassen op jouw product.


Zeferino de Fretes

CMD – Klas D08