Onderzoeksopzet Audio

 

Ik heb ervoor gekozen om de animatiefilm Wall-E te gaan onderzoeken. Wall-E gaat over een robotje dat is gemaakt om onze planeet schoon te maken. Hij is in het jaar 2815 nog steeds bezig met het schoonmaken van onze, vanwege vervuiling verlaten, planeet Aarde. Wall-E is in zijn eentje nog steeds bezig met het opruimen van het afval. Op een dag wordt de robot EVE naar de planeet Aarde gestuurd om te onderzoeken of hier nog leven mogelijk is.

Ik zal deze film gaan onderzoeken op zijn audio. Audio is een zeer breed begrip maar in de filmwereld is deze in twee categorieën op te delen: diëgetisch en non-diëgetisch geluid. Diëgetisch geluid is het geluid waarvan je direct hoort wat er op beeld gebeurd. Non-diëgetisch geluid is daarentegen geluid wat later aan de film is toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan muziek.

In de film Wall-E speelt audio een grote rol en het bestaat voornamelijk uit diëgetisch geluid. Het is een animatiefilm en al “zichtbare” geluid is ondanks het een animatie is toch erg geloofwaardig. Door middel van dit onderzoek wil ik een antwoord krijgen op de hoofdvraag die als volgt luid: Hoe zou sound design ervoor kunnen zorgen dat het diëgetische geluid geloofwaardig is in de film Wall-E?

 

Hiernaast heb ik de hoofdvraag ontleed in een aantal deelvragen die ik zal gaan beantwoorden. Ten eerste de vraag “wat is en houdt diëgetisch geluid in?” De audio van Wall-E bestaat voornamelijk uit diëgetisch geluid en om de hoofdvraag te beantwoorden zal ik eerst moeten onderzoeken wat dit nu eigenlijk is.

Ten tweede de vraag “wat is sound design?” Is dit letterlijk het vormgeven van een nieuw geluid of komt hier meer bij kijken? Dit is een belangrijk onderdeel in mijn onderzoek dus ik zal op zoek gaan naar een betrouwbare bron die me alles kan vertellen over sound design.

Na enig onderzoek weet ik dat Ben Burtt de sound designer van de film is en met deze informatie ga ik onderzoeken of hij een bepaalde stijl of met bepaalde middelen heeft gewerkt en waarom.

Als laatst ga ik de geloofwaardigheid van de geluiden behandelen. Wat maakt iets geloofwaardig? Om deze deelvragen te kunnen beantwoorden zal ik me moeten gaan verdiepen in de film en onderzoek moeten doen via betrouwbare bronnen.

 

Mogelijke bronnen voor mijn onderzoek zullen zijn:

 

 

 

Advertenties

Onderzoeksopzet Representatie

ONDERZOEKSOPZET

INLEIDING

 Uit recent onderzoek (“Cijfers over kanker”, z.j.) blijkt dat 104.988 Nederlandse burgers de diagnose kanker hebben gekregen.

 Het boek “Komt een vrouw bij de dokter” is geschreven door de Nederlandse Kluun en is gepubliceerd in 2003. Uit onderzoek (Wieldraaijer, z.j.) blijkt dat Kluun het verhaal voor zichzelf, zijn vrienden en voor zijn familie wilde schrijven. Het boek is gebaseerd op een deel uit zijn leven, toen zijn vrouw ook leed aan borstkanker, terwijl Kluun een relatie kreeg met een andere vrouw. Uiteindelijk is het boek zoveel verkocht, dat het daarnaast ook in 21 andere landen is uitgegeven. Uit onderzoek (“Film “Komt een vrouw bij de dokter” z.j.) blijkt dat het boek in 2009 is verfilmd door de regisseur Reinout Oerlemans. In 2010 heeft de film de status Diamant gehaald, omdat het meer dan een miljoen bioscoopbezoekers heeft aangetrokken.

Uit onderzoek (“John Green” z.j.) blijkt dat het boek “The Fault in Our Stars” is geschreven door de Amerikaanse John Green en is gepubliceerd in 2014. Volgens (“Lenders” z.j.) kunnen we concluderen dat John Green voordat hij schrijver werd in een kinderziekenhuis heeft gewerkt. Tijdens zijn werk in het ziekenhuis heeft hij veel gevallen meegemaakt waarbij mensen overlijden en wat dat doet met hun geliefden. Dit inspireerde hem en daardoor besloot hij een boek te schrijven. In dit boek wilde hij mensen leren leven met het overlijden van een geliefde. Door het boek The Fault in Our Stars heeft hij in Amerika en later ook in Nederland een grote bekendheid gekregen. Uit onderzoek (“The Fault in Our Stars” z.j.) kunnen we concluderen dat het boek in 2014 is verfilmd door de regisseur Josh Boone. De film was zowel in Amerika als Nederland in de bioscopen te zien. Uiteindelijk heeft de film zelfs de MTV Movie Award kunnen binnenslepen.

Elke keer als ik naar deze films kijk, hou ik mijn ogen niet droog. Het verhaal is zo sterk, verdrietig maar toch ook weer mooi, dat het ontzettend veel emotie met zich meebrengt. Dit vind ik zo bijzonder en interessant. Het overkomt me elke keer bij het kijken van de film, daarom vraag ik me af waarom? Heeft het te maken met de ziekte die ze hebben en hoe dat is gerepresenteerd? Moet er een goede en duidelijke evenwicht zijn tussen audio en beeld? Want als audio wegvalt, komt er misschien ook wel minder emotie bij de kijker los. Er zijn zoveel mogelijkheden, waardoor het nog interessanter is om over na te denken. Het volgende wil ik dan ook graag onderzoeken:

In hoeverre is de relatie tussen de patiënten in “The Fault in Our Stars” en “Komt een vrouw bij de dokter” gerepresenteerd?

 Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden heb ik deelvragen bedacht. Aan de hand van de antwoorden van onderstaande deelvragen kan ik hopelijk een antwoord geven op de hoofdvraag.

Wat is de vergelijking tussen de patiënten in de twee films?

Aan de hand van deze deelvraag ga ik onderzoek doen naar de soort kanker die de patiënten hebben. Daardoor kom ik erachter of ze dezelfde soort kanker hebben of dat deze verschilt. En hoe de patiënten met kanker omgaan en hun geliefden.

De bronnen die ik wil gaan toepassen op deze deelvraag zijn:

 • De film The Fault in Our Stars;
 • De film Komt een vrouw bij de dokter;
 • Soorten kanker. (z.j.). Geraadpleegd van https://www.kanker.nl/.

Wat zijn de verschillen tussen de patiënten in de twee films?

Allereerst ga ik de twee verhalen analyseren. De verschillen hangt af van de vorige deelvraag. Als het soort kanker verschilt ga ik deze onderzoeken. Maar ook de manier waarop de patiënten met hun ziekte omgaan en de manier waarop hun geliefden met de kanker omgaan.

De bronnen die ik wil gaan toepassen op deze deelvraag zijn:

 • De film The Fault in Our Stars;
 • De film Komt een vrouw bij de dokter;
 • Soorten kanker. (z.j.). Geraadpleegd van https://www.kanker.nl/.

In hoeverre verschillen de Nederlandse en Amerikaanse cultuur in de films?

Hier wil ik de Amerikaanse en de Nederlandse cultuur met elkaar gaan vergelijken. In hoeverre zijn deze gelijk aan elkaar en in hoeverre verschillen deze met elkaar.

De bronnen die ik wil gaan toepassen op deze deelvraag zijn:

 • De film The Fault in Our Stars;
 • De film Komt een vrouw bij de dokter.

Zijn er verschillen in tijdsduur? En in hoeverre valt dat op?

De twee films zijn niet in hetzelfde jaar geproduceerd, hierdoor kunnen er duidelijke verschillen te zien zijn in de film. Qua omgeving maar ook in de diagnose wanneer kankerpatiënten dit te horen krijgen en de behandelmethode.

De bronnen die ik wil gaan toepassen op deze deelvraag zijn:

 • De film The Fault in Our Stars;
 • De film Komt een vrouw bij de dokter;
 • Soorten kanker. (z.j.). Geraadpleegd van https://www.kanker.nl/.

 

LITERATUUR

Cijfers over kanker. (z.j.). Geraadpleegd van http://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/Dataset_1/img57178549784cf

Film “Komt een vrouw bij de dokter”. (z.j.). Geraadpleegd van http://www.film1.nl/films/30687-Komt-een-vrouw-bij-de-dokter.html

John Green. (z.j.). Geraadpleegd van http://johngreenbooks.com/

Lenders, N. (z.j.). The Fault in our stars. Geraadpleegd van http://educatie-en-school.infonu.nl/samenvattingen/140634-the-fault-in-our-stars-john-green-samenvatting.html

Soorten kanker. (z.j.). Geraadpleegd van https://www.kanker.nl/

The Fault in Our Stars. (z.j.). Geraadpleegd van http://www.film1.nl/films/42702-The-Fault-in-Our-Stars.html

Weers de, H. (Producent) & Veen van, S. (Producent). Oerlemans, R. (Regisseur). (2009). Komt een vrouw bij de dokter [Film]. Nederland: Eyeworks.

Wieldraaijer, E. (z.j.). Interview Kluun. Geraadpleegd van http://kluun.nl/ik-morrel-aan-de-moraal-van-mensen/

Wyck, G. (Producent) & Bowen, M. (Producent). Boone, J. (Regisseur). (2014). The Fault in Our Stars [Film]. Amerika: Temple Hill Entertainment.

Danique Waanders

Semiotiek & Narrativiteit

Semiotiek

Semiotiek houdt zich bezig met de leer van tekens en symbolen. Op welke manier leggen wij de werkelijkheid vast?

Er zijn drie soorten tekens in de semiotiek; iconische tekens, indexicale tekens en symbolische tekens. Iconisch geeft gelijkenis weer, de tekens zijn vergelijkbaar. Indexicale tekens verwijzen naar elkaar. Denk bij indexicale tekens bijvoorbeeld aan vuur en rook; rook verwijst naar vuur maar ze lijken niet op elkaar. Tot slot de symbolische tekens, deze berust op conventies en afspraken. Letters en woorden behoren ook tot symbolische tekens.

Diepere lagen in semiotiek zijn onder andere denotatie en connotatie. Als je naar een beeld kijkt is denotatie hetgeen wat je letterlijk ziet, de concrete betekenis. Connotatie is de gevoelens die bij dat beeld krijgt, de associaties.

Als CMD ‘er is semiotiek een belangrijk onderdeel. CMD’ers willen een verhaal overbrengen naar hun doelgroep en dit moeten zij op een goede manier verwoorden via verschillende tekens en symbolen. Denk bijvoorbeeld aan een poster die zij moeten maken voor een project, hoe gaan zij de letters en tekens op deze poster zetten en vooral ook welke teksten en tekens komen op de poster?

 

Narrativiteit

Het onderwerp die ik heb gekregen is narrativiteit. Narrativiteit is de leer van verhaalvertelling.

Onderwerpen binnen narrativiteit die ik kan kiezen:

 1. Narratieve psychologie: een vorm van psychologie die zich bezighoudt met wat de mens over zichzelf vertelt.

Voorbeeld hoofdvraag: Op welke wijze wordt er gebruik gemaakt van narratieve psychologie in de serie Prison Break?

 

 1. Storytelling: een vorm waarin mensen van nature communiceren. Verhalen zijn daarom een krachtig en effectief communicatiemiddel om mensen te verbinden.

Voorbeeld hoofdvraag: Hoe draagt het (open) einde van de serie Prison Break bij aan de storytelling?

 

 1. Verhaalstructuren: hoe het verhaal is opgebouwd. De meest universele vorm is die van begin, midden en eind.

Voorbeeld hoofdvraag: In hoeverre maakt de serie Prison Break gebruik van verhaalstructuren?

 

 1. Gustav Freytag’ s Piramide: bevat 6 elementen; inciting moment, exposition, rising, climax, falling action en resolution/casatrophe.

Voorbeeld hoofdvraag: In hoeverre bevat de serie Prison Break de 6 elementen van Gustav Freytag’s Piramid?

 

 1. Primary plots: er zijn 7 plots die vaak gebruikt worden; Achilles, Cinderella, Jason, Faust, Orpheus, Romeo and Juliet en Tristan and Isolde.

Voorbeeld hoofdvraag: In hoeverre maakt de serie Prison Break gebruik van één of meer primary plots?

 

 1. Story/ plot verhouding: De story is het hele verhaal van a tot z op chronologische volgorde en het plot is ‘hoe het verteld wordt’.

Voorbeeld hoofdvraag: Hoe is de story/ plot verhouding in de serie Prison Break?

 

Geschreven door Eline Mosterd

Narrativiteit & Intertekstualiteit  

Op de juiste manier een verhaal vertellen is een taak op zich. Op het moment dat een verhaal ongestructureerd is, is het niet goed genoeg. Een verhaal moet zo zijn opgebouwd dat het blijft hangen bij de lezer. Dit tezamen noemen we narrativiteit. 

Bij narrativiteit staat de verhaalstructuur centraal.
De structuur is opgebouwd uit een begin, midden en eind. Ontbreekt de verhaalstructuur? Dan blijft er niks anders over dan bewegende beelden zonder gevoelens of emotionele waarde. Een narratief verhaal bevat een plot en een story.
Het plot is “de rode draad”. De verhaallijn in een film. Het plot is de manier waarop het verteld wordt en welke volgorde het bevat.
Zo zijn er verhalen waarin er gekeken wordt naar het verleden (flashbacks), maar ook films waarin er op chronologische volgorde verteld wordt.

Bij intertekstualiteit staat het verwijzen naar een ander verhaal centraal. Dit kan zowel visueel als literair voor kunnen komen.
Als consument herken je dan vaak iets, omdat de verbanden vaak letterlijk zichtbaar zijn.

Op ons vakgebied zijn narrativiteit en intertekstualiteit ontzettend belangrijk. Je wilt je concept/boodschap/verhaal zo duidelijk mogelijk overbrengen naar de doelgroep, dit kan ter ondersteuning zijn door het verwijzen naar een ander verhaal. Ook is het belangrijk om een duidelijke verhaalstructuur te hebben, zodat het duidelijk is. Dit hoeft niet op chronologische volgorde te zijn: als het maar een begin-midden-eind bevat.

Auteur: Ayla Kok

Intertekstualiteit

Intertekstualiteit

Intertekstualiteit is de betekenis van een tekst die gevormd is door middel van een andere tekst. Het is het principe dat een tekst (en soms ook beeld) een aspect, of iets letterlijk, uit een andere tekst haalt. Het geeft op deze manier een relatie tussen twee verschillende werken. Door een link te leggen tussen herkomst van de tekst en het huidige gebruik ervan kan er een beter of breder begrip worden gecreëerd die de ervaring vergroten.

Maar ook is er een bredere opvatting over intertekstualiteit. Hunt omschreef het als volgt: “Intertextuality is not theft – it is the inevitable state of all art. Any film builds on (and from) what has gone before” Hiermee wordt bedoeld dat intertekstualiteit niet het stelen is van andermans werk. Maar dat intertekstualiteit onvermijdbaar is binnen alle kunst en werken. Omdat alles wat men ziet en maakt gebaseerd is op alles wat eraan vooraf is gegaan. Dus alles wat men gezien, gehoord en meegemaakt geremedieerd wordt en zo in een nieuw werk wordt verwerkt. In zekere zin alles op iets anders gebaseerd is.

Intertekstuele verbanden kunnen zichtbaar in tekst aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een citaat zoals in de voorgaande alinea. Maar soms wordt het juist verborgen omdat de gebruiken van een andere tekst of een speling daarvan plagiaat zou zijn. Maar naast citaten en plagiaat zijn er veel meer vormen van intertekstualiteit. Intertekstuele vormen omvatten: zinspeling, citaat, calque (leenwoorden), plagiaat, vertaling, pastiche (intertekstualiteit door beeld) en parodie.

Intertekstualiteit voor CMD

Voor CMD kan intertekstualiteit een manier zijn om begrip of onderzoek te versterken. Door simpelweg het gebruik van citaten, maar ook door het gebruik van een zinspeling of beeld. Zo kan je bijvoorbeeld een eigen gemaakte video die gebaseerd is op Lord of the Rings een duidelijke relatie leggen naar de film door een karakter constant “Mijn liefste” te laten zeggen. Hierdoor wordt de context duidelijker gemaakt omdat het voor de kijker dan duidelijk wordt dat het om het karakter Smeagol gaat.

Onderwerpen onderzoek

Tijdens het schrijven van de blogpost ben ik verschillende onderwerpen tegengekomen die mij interessant lijken en waar ik vragen uit wil halen.

 • Filmparodies – Films zoals “Scary Movie” of “Super Hero Movie” zijn eigenlijk één en al intertekstualiteit maar weten toch alles net anders te maken maar het origineel toch altijd herkenbaar blijft.
 • Leenwoorden – hoe wij in onze taal veel woorden hebben van Latijnse oorsprong hebben en hoe dat in ons woordenschat is geïntegreerd.
 • Intertekstualiteit door beeld – Hoe de star trek Enterprise serie een afspiegeling is geweest met de koude oorlog door middel van tekst (en beeld)

 

Tomas Rijnbeek

Narrativiteit, intertekstualiteit en onderzoek

Narrativiteit
Het vertellen van verhalen, oftewel storytelling, gaat uit van narrativiteit. Maar wat is narrativiteit nu eigenlijk? Narratief is eigenlijk gewoon een verhaal. Kenmerkend is dat het een begin, midden en eind heeft en het personage hierin een verandering ondergaat. Dit wordt een canonieke vertelstructuur genoemd. Naast deze vertelstructuur heb je nog narratieve complexitieit. Dit houdt in dat er geen standaard “begin, midden, eind” structuur is maar er is gespeeld met de tijd. Zo begint de film bijvoorbeeld in de toekomst en eindigt deze in het heden. Kortom: bij narrativiteit denk je aan alles wat betrekking heeft op het verhaal van de film.

Intertekstualiteit
Intertekstualiteit is het verwijzen naar andere teksten of beelden. Hier wordt bijvoorbeeld een bepaalde scene overgenomen uit een andere bron. Dit wordt vaak gedaan om iets duidelijker te maken. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een bepaalde acteur die bekend is van een andere film. Deze herken je en verwijst naar het personage uit de andere film. Een goed voorbeeld van intertekstualiteit zijn de films Romeo & Julia en Titanic. Het gaat beide over een man en vrouw die zeer verschillend zijn qua klasse. Toch willen ze ondanks deze verschillen bij elkaar zijn, ongeacht wat anderen erover denken.

Zowel narrativiteit als intertekstualiteit is interessant en belangrijk om te gebruiken als CMD’er. Het gaat over het overbrengen van een verhaal en is dat niet juist wat wij willen? Een verhaal communiceren aan de doelgroep. En dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van storytelling of het verwijzen naar een bekend beeld of tekst. Zo breng je je verhaal goed over of bereik je de doelgroep door een bekende verwijzing.

 

Mijn onderzoek (audio)
Ik heb audio als thema toegewezen gekregen. Binnen audio heb je twee categorieën: diëgetisch en non-diëgetisch geluid. Diëgetisch geluid is het geluid waarvan je direct hoort wat er op beeld gebeurd. Non-diëgetisch geluid is daarentegen geluid wat later aan de film is toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan muziek. Non-diëgetisch geluid heeft ook te maken met sound design. Sound design is de creatie van alle niet-gecompneerde geluidselementen in bijvoorbeeld een film. Het kan ook gedefinieerd worden als de manipulatie van audio-elementen om een bepaald gewenst effect te bereiken.

Ik ben nog bezig met het zoeken van de juiste film maar bijvoorbeeld The Lord Of The Rings of Wall-E spreekt met aan omdat me bij is gebleven dat de audio indruk op me maakte.

Ook heb ik gezocht naar onderzoek voorbeelden binnen dit thema en kwam op het volgende:

 • Soundtracks
 • Achtergrond muziek, versterkt emoties? Wat als je dat weg zou laten
 • Waarom speelt audio in … een grote/versterkende rol?
 • Wat doet het het weglaten van audio binnen een film?
 • Hoe zorgt sound design ervoor dat het non-diëgetisch geluid geloofwaardig is? Timing etc.

 

Zeer beknopt maar vanuit hier ben ik op de volgende twee (voorlopige) hoofdvragen gekomen:

 1. Hoe draagt de non-diëgetische audio bij aan het versterken van emoties in de film The Lord Of The Rings?
 1. Hoe zorgt sound design ervoor dat het non-diëgetische geluid geloofwaardig is in de film Wall-E?

 

Sharon Kneepkens

Narrativiteit

Narrativiteit

“Narrativiteit is de eigenschap van teksten om een verhaal in zich te hebben.”

Het vertellen van verhalen wordt al gedaan sinds de mens bestaat. Een goed verhaal moet je dan ook aan het denken zetten. Door goede verhalen te vertellen krijgt de ontvanger de mogelijkheid deze door te vertellen. Dit zorgt voor een duidelijke boodschap en een goede reclame. Narrativiteit en storytelling werken dan ook goed samen met elkaar. Want zonder een goede story kan het begrijpen van een verhaal nog weleens lastig worden. Een kenmerk van narrativiteit is het gebruik van begin, midden en einde. Veel films maken gebruik hiervan, ook omdat dit voor een duidelijk verhaal zorgt met een sterke boodschap. Enkele narratieve elementen in een verhaal zijn; tijd, ruimte, conflict (drama) en personage. De manier waarop een verhaal wordt opgebouwd verloopt meestal via ‘de opwinding van Aristoteles’, grafisch ziet dat eruit als een stijgende lijn die naar een climax toe werkt, waarna een sterk dalende lijn het einde van het verhaal aankondigt.

Hoe wordt narrativiteit toegepast binnen CMD?

Als je kijkt naar bijvoorbeeld het filmpje “push to add drama” op youtube (viral video TNT marketing) dan zie je goed dat er gebruik word gemaakt van narrativiteit. Ze laten de button zien en mensen die op straat er verbaast naar kijken, dit is het begin. Dan gaat het filmpje over in het midden gedeelte waar alle chaos losslaat en mensen nog gekker om zich heen kijken. En het brengt een verhaal van drama over. Aan het eind van het verhaal komt er een spandoek met de promotie van TNT naar beneden. Waarna de mensen op straat lachend kijken. Gebruik van een sterk verhaal met een begin midden en een einde is dan ook belangrijk binnen de marketing.

Push to add drama video: https://www.youtube.com/watch?v=UM7EMzVaNCk