Semiothiek

Semiotiek is op een betekenis geven aan elementen(tekens) in een communicatieve situatie. Om iets te vertegenwoordigen wat niet visueel aanwezig is moet een teken waarneembaar zijn, dit zodat men zich kan aanzetten tot interpretatie. Het element verwijst naar het object, maar doet er tevens ook een uitspraak over. Het lezen van de letters, het spreken van de taal en op de hoogte zijn van de conventies zorgt ervoor dat we de elementen kunnen begrijpen. Op het moment dat we moment geconfronteerd worden met een vraagstuk of iets waar we (on)nieuwsgierig naar zijn worden we geconfronteerd met tekens. Het is dus van belang dat het element op de juiste plaats, omgeving of context geplaatst wordt, je geeft hiermee een aanwijzing voor de kijker in welke richting zij naar de betekenis moeten zoeken. Door elementen in combinatie met andere tekens of tegenstellingen te gebruiken, krijgen elementen vaak hun belangrijkste betekenis. Dit aan de

Semiotiek volgens Pierce zijn er drie typen relaties tussen teken en waar het teken naar verwijst.
Iconisch- , indexicaal- , symbolische relatie
De iconische relatie verwijst naar gelijkenis, de indexicale relatie verwijst naar een ander object tot slot de symbolische tekens die gebaseerd zijn op afspraken.

Semiotiek volgens Barthes zijn er niet drie maar twee betekenislagen. Namelijk: Denotatie en Connotatie.
Op het moment dat je iets herkent in de afbeelding is er spraken van denotatie en op het moment dat je “begrijpt” wat er wordt afgebeeld is er spraken van connotatie.

 In betrekking tot CMD is het van belang om te weten wat semiothiek is. Dit omdat je moet weten hoe een teken gelezen wordt, waar het teken voor dient en wanneer je hem gebruikt.
Op het moment dat je weet hoe je het teken gebruikt, kun je hem in combinatie met de theorie van Barthes en/of Pierce toepassen. Dit heeft invloed op je eindproduct.

Auteur: Ayla Kok

Advertenties

Semiotiek

Semiotiek is de wetenschap die zich bezig houdt met tekens. Tekens in vorm van bijvoorbeeld een letter, maar ook vormen en anderen dingen die herkenbaar zijn voor een mens.

Natuurlijk moet je wel de connectie leggen met de betekenis van het teken en het teken zelf. Zo zou iemand uit de jungle een stopbord niet herkennen en zou het bij andere staan voor potentieel gevaar.

Tijdens het hoorcollege over semiotiek hebben wij twee theorieën behandeld. De eerste van Barthes die semiotiek twee lagen geeft; connotatie en denotatie. Daarnaast hebben we ook de theorie van Pierce behandeld, die heeft semiotiek in drie lagen opgedeeld; iconisch, indexicaal en symbolisch.

Barthes deelt semiotiek dus op in twee delen connotatie en denotatie. Connotatie staat eigenlijk voor het gevoel. Zoals hierboven bij het rode stop bord, zou je als associatie kunnen zeggen dat het rood op vuur lijkt en dat het warmte oproept. Als je van het bord de denotatieve kant zou omschrijven is het simpelweg een bord.

Pierce heeft een andere theorie bij semiotiek. Iconisch, indexicaal en symbolisch. Iconisch staat voor gelijkenis. Belangrijk hierbij is dat het representatief is voor het beeld dat wordt uitgebeeld. Indexicaal staat voor verwijzend. Een simpel voorbeeld hierbij is, dat rook verwijst naar vuur. Dan hebben we nog symbolisch, symbolisch staat voor een afgesproken regel. Wij herkennen bijvoorbeeld de letter T omdat wij dat ooit zo hebben afgesproken.
Als CMD’er is het heel belangrijk om kennis te hebben van semiotiek. Als CMD’er ben je altijd verhalen aan het vertellen. En als je dus de betekenis van een teken/beeld niet goed hebt kun je al helemaal geen verhaal vertellen.

Semiotiek

Wat is semiotiek?

De manier waarop mensen in een communicatieve situatie betekenis geven aan elementen, ook wel tekens genoemd, noemen we semiotiek. Een teken moet waarneembaar zijn en het moet iets vertegenwoordigen wat niet aanwezig is. Een teken kan je aanzetten tot interpretatie. Het teken verwijst niet alleen naar het object, maar het doet er ook uitspraak over.

Om een teken te kunnen begrijpen moeten we de letters kunnen lezen, de taal kunnen spreken en op de hoogte zijn van de conventies. Maar wanneer zien we nou eigenlijk tekens? We worden pas actief als we geconfronteerd worden met iets dat we willen weten, of iets dat we nodig hebben of ons juist nieuwsgierig maakt. Daarom is het heel erg belangrijk om het teken op de juiste plaats, omgeving of context te plaatsen. Hierdoor geef je een aanwijzing voor de kijker in welke richting zij de betekenis moeten zoeken. Ook krijgen tekens vaak hun belangrijkste betekenis door de combinaties met andere tekens aan de hand van tegenstellingen.

Pierce

Volgens Pierce zijn er drie typen relaties tussen een teken en waar het teken naar verwijst: iconisch – , indexicaal – en symbolische relatie. Iconisch staat voor gelijkenis. Indexicaal verwijst naar een ander object.  Symbolische tekens zijn gebaseerd op afspraken.

Barthes

Volgens Barthes zijn er twee betekenislagen: denotatie en connotatie. Denotatie houdt in dat je herkend wat er wordt afgebeeld. Connotatie houdt in dat je begrijpt/waardeert wat er wordt afgebeeld.

CMD

In ons vakgebied is het zeker belangrijk om te weten wat semiotiek is. Je moet weten wat een teken is, waar die voor dient en wanneer je hem kan gebruiken. Daarnaast zijn de drie typen relaties en de betekenislagen ook van belang. Dit is heel belangrijk om te weten voor het concept maar ook voor het uiteindelijk product. Iets waar je echt rekening mee moet houden.

Danique Waanders